Informace pro rodiče

Žádáme rodiče, aby si před vystavením návrhu telefonicky ověřili kapacitní dostupnost volných míst pro léčebný pobyt a zarezervovali si jej. Případní náhradníci (ať již děti s doprovodem nebo bez doprovodu) jsou evidováni a vždy se snažíme o jejich umístění do uvolněných termínů.
                                                         

Léčebný pobyt dětí se opírá především o klimatoterapii, speleoterapii, inhalace, rehabilitační cvičení, otužování a režimová opatření. Děti absolvují léčebný pobyt v individuální délce 4 – 8 týdnů, kdy je kladen důraz především na změnu klimatu a zvýšení tělesné aktivity. Významnou léčebnou metodou je speleoterapie. Jedná se v České republice o ojedinělou, avšak celosvětově uznávanou léčebnou metodu, jejíž základem je využívání vlivu mikroklimatu podzemních prostor na lidský organismus. Představuje nedílnou součást komplexní zdravotní péče o pacienty s opakovanými a chronickými nemocemi dýchacích cest.

U dětí ve věku od 2 do 6 let jsou upřednostňovány pobyty s jedním z rodičů. Společný pobyt slouží především k zaškolení a nácviku ošetřovatelských a rehabilitačních technik. Malí pacienti jsou společně s rodiči ubytováni v samostatných pokojích se společným sociálním zařízením (bezdoplatkový pokoj), v pokojích s vlastním sociálním zařízením a TV (doplatkový pokoj) nebo v apartmánech (doplatkový pokoj).

Děti bez doprovodu rodičů absolvují léčebný pobyt samostatně v kolektivu ostatních pacientů stejného věku. Během pobytu se jim po celý čas věnuje zdravotnický, rehabilitační a pedagogický personál. Děti jsou ubytovány ve společných 2 – 4 lůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Ve školním roce navštěvují Základní a Mateřskou školu při Sanatoriu EDEL, kde je kladen důraz na individuální přístup ke každému žákovi.

Program ve volném čase dětem zajišťují vychovatelé, kteří pro ně připravují zajímavé výlety po okolí, zábavné soutěže, sportovní a společenské hry, kulturní představení.

Všem dětem je odebrána při příjmu do léčebny podrobná rodinná, osobní, alergologická a sociální anamnéza, proběhne klinické vyšetření lékařem, vstupní spirometrie, vyšetření přístrojem NIOX (přístroj k měření NO). Při propuštění z léčebny se provádí výstupní spirometrie, zhodnocení pobytu ošetřujícím lékařem a odborným ošetřovatelským personálem a návrh další terapie a případných odborných vyšetření a režimových opatření.

Léčebný pobyt je hrazen zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovny hradí také pobyt doprovodu pacienta do 6ti let věku. Doprovod může doplácet poplatek za ubytování dle platného ceníku (je-li jeho pokoj doplatkový).

Pacientům, či doprovodům, jimž nebyl schválen léčebný pobyt zdravotní pojišťovnou, nabízíme také individuální pobyt v režimu samoplátce.

Ve Zlatých Horách jsou bankomaty České spořitelny a Komerční banky.

Základní a mateřská škola při dětské léčebně

Mateřská škola 

 • Do mateřské školy jsou přijímány děti předškolního věku bez doprovodu rodičů, ale i děti od pěti  let s doprovodem.
 • Učitelky MŠ pracují s dětmi podle ŠVP s názvem „Království skřítka Zlatohoráčka.“
 • Součástí činností je pobyt v přírodě a na speleoterapii.
 • Aktivity směřují k rozumovému i manuálnímu rozvoji dětí i přípravě předškolních dětí pro vstup do ZŠ.
 • Materiální vybavenost školy je na výborné úrovni jak pro práci ve třídě, tak i na speleoterapii.

Základní škola

 • Je plnohodnotně fungující a vybavené zařízení pro výuku žáků základní školy, víceletého gymnázia,  ale i  studentů a učňů středního školství.
 • Vyučování probíhá podle ŠVP  kmenových škol ( respektujeme jejich plány i individuální plány).
 • Ve třídách je menší počet žáků, a to dává prostor  pro individuální přístup  k dětem.
 • Respektujeme individuální zvláštnosti a diagnostikované poruchy učení a chování (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, ADHD apod.)
 • Výrazně nadané děti mají možnost pracovat podle svých schopností.
 • Škola má výborné materiální vybavení  (PC, IT, didaktické pomůcky).

Kontakt: Mgr. Jaroslava Patáková, ředitelka školy,  tel.: 584 425 239, mob.: 601 593 549,

email : zs1@speleoterapie.cz     Více informací naleznete ZDE.

Režim dne školních dětí

6:00     8:00 buzení, ranní toaleta, otužování, filtr (kontrola zdrav.stavu dětí sestrou, rodiči), odběry, měření TT, vizita, průběžně míčkování, rozcvička, inhalace, LTV  (individuálně), redukční cvičení, podávání léků,snídaně
8:00    12:30 střídavě vyučování a rehabilitace
9:40    10:00 svačina
12:00 – 13:00 oběd, podávání léků
13:00 – 16:30 speleoterapie

Děti, které ten den nemají speleoterapii 13:00 – 17:00 vycházka, sportovní aktivity na hřišti, případně za zvlášť špatného počasí sportovní vyžití v tělocvičně, ( v letním období do 18:00 hod)

15:00 – 15:20 svačina
17:00 – 18:00 doučování (Po, St, Pá), jiný výchovný program (herna, TV, osobní volno)
18:00 – 20:00 večerní filtr, měření TT, podávání léků, večeře, sprchování, ordinace lékaře (inhalace, zábaly)
20:00 – 21:00 sledování TV (Pá, So), osobní volno, čtení, doučování

Sobota, Neděle
7:00    9:40 buzení, filtr, lékařská vizita dle potřeby, rehabilitace jen omezeně, snídaně, podávání léků, osobní volno, volná hra v herně
9:40    10:00 svačina
10:00 – 12:00 vycházka, sportovní aktivity na hřišti, případně za zvlášť špatného počasí sportovní vyžití v tělocvičně
12:00 – 13:00 oběd, podávání léků
13:00 – 14:50 odpočinek dětí (klid na lůžku)
15:00 – 15:20 svačina
15:30 – 17:00 vycházka, sportovní aktivity na hřišti, případně za zvlášť špatného počasí sportovní vyžití v tělocvičně
18:00 – 20:00 večerní filtr, měření TT, podávání léků, večeře, sprchování, ordinace lékaře (inhalace, zábaly)
20:00 – 21:00 sledování TV (Pá, So), osobní volno, čtení, doučování

Návštěvy dětí v sobotu a neděli od 8,30 – 17,30

Režim dne předškolních dětí

6:00    8:00 buzení, ranní toaleta, otužování, filtr (kontrola zdrav.stavu dětí sestrou, rodiči), odběry, měření TT, vizita, průběžně míčkování, rozcvička, inhalace, LTV  (individuálně), redukční cvičení, podávání léků,snídaně

Děti, které jezdí na speleoterapii 8:30    11:40 speleoterapie + výchovný program + rehabilitace

8:00    9:30 výchovné zaměstnání dětí v herně
9:40    10:00 svačina
10:00 – 12:00 vycházka, sportovní aktivity na hřišti, případně za zvlášť špatného počasí sportovní vyžití v tělocvičně
12:00 -  13:00 oběd, podávání léků
13:00 – 14:50 klid na lůžku dle potřeby, vycházka, sportovní aktivity na hřišti, případně za zvlášť špatného počasí sportovní vyžití v tělocvičně
15:00 – 15:40 svačina
15:40 – 17:00 vycházka, sportovní aktivity na hřišti, případně za zvlášť špatného počasí sportovní vyžití v tělocvičně (v letním období do 18:00 hodin)
17:00 – 20:00 volná hra dětí v herně,  večerní filtr, měření TT, podávání léků, večeře,  sprchování, ordinace lékaře (inhalace, zábaly), ukládání ke spánku

Sobota, neděle
7:00  – 9:40 buzení, filtr, lékařská vizita dle potřeby, rehabilitace jen omezeně, snídaně, podávání léků, osobní volno, volná hra v herně
9:40  – 10:00 svačina
10:00 – 12:00 vycházka, sportovní aktivity na hřišti, případně za zvlášť špatného počasí sportovní vyžití v tělocvičně
12:00 – 13:00 oběd, podávání léků
13,00 – 14,50 odpočinek dětí (klid na lůžku)
15,40 – 17,00 vycházka, sportovní aktivity na hřišti, případně za zvlášť špatného počasí sportovní vyžití v tělocvičně (v letním období do 18:00 hodin)
17,00 – 20:00 volná hra dětí v herně,  večerní filtr, měření TT, podávání léků, večeře,  sprchování, ordinace lékaře (inhalace, zábaly), ukládání ke spánku

Divadelní a filmová představení, hry, soutěže, sportovní soutěže, výtvarná dílna jsou zařazeny dle aktuálního týdenního programu.

Proč si vybrat Zlaté Hory?

1
 • Zajímá nás zdravotní stav Vašeho dítěte, proto k němu zaujímáme individuální přístup
 • Během léčby pacienti navštěvují speleoterapii
 • Léčíme děti od 2 do 18ti let
 • Děti do 6ti let mohou absolvovat pobyt v doprovodu jednoho z rodičů
 • Pacienti se k nám ve většině případů vrací opakovaně, což svědčí o jejich spokojenosti
 • Naši pacienti během pobytu navštěvují ZŠ a MŠ
 • Neustále zvyšujeme kvalitu našich služeb, modernizujeme vybavení a zajímáme se o aktuální trendy
2

Zábava a aktivity

Během léčebného pobytu klademe důraz na to, aby děti trávily co nejvíce času na čerstvém vzduchu, v přírodě. Dětem se věnují vychovatelky a zdravotní a rehabilitační sestry. Čas trávený venku není jen o procházkách, ale i o hrách, bojovkách, soutěžích, olympiádách, turnajích, cestách za pokladem nebo tvoření v přírodě. Mimo to, okolí Zlatých Hor skýtá mnohá zajímavá místa jako stvořená pro výlety. Takovými jsou např. Černé jezero, zřícenina hradu Edelštejn, Zlatorudné mlýny, rozhledna Biskupská kupa, Zlaté jezero aj. Tam všude, a nejen tam, se mohou Vaše děti během léčebného pobytu podívat.

Dětem organizujeme také pravidelné diskotéky, karnevaly, divadelní představení aj.

Také maminky, tatínci, babičky a dědečci, kteří jsou s dětmi jako doprovod, se zapojují. Spolu s vychovatelkami vytváří dětem program tak, aby byl příjemně naplněn. Maminky, které mají právě dítě na speleoterapii, mohou vyrazit na skupinovou procházku s nordicwalkingovými holemi, navštívit hodinu aerobiku, zajít si na relaxační masáž nebo vacushape.

V léčebně je možno zapůjčit si koloběžky, v zimě např. boby.