Klinická stáž pro 6. ročník

Klinická stáž pro 6. ročník

v Sanatoriu Edel ve Zlatých Horách

Garanti programu: Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; Ing. A. Plevačová, MBA; MUDr. Vladimír Svozil
Tutoři programu: MUDr. V. Mohylová; MUDr. J. Pavličíková; MUDr. M. Račanský; MUDr. V. Mach

Cíl stáže, komu je určena a délka trvaní stáže

Hlavním cílem stáže je získání klinických zkušeností v péči o dětské pacienty s respiračními onemocněními. Stáž je tedy zejména vhodná pro zájemce o obory pediatrie, plicní a ORL.
Stáž je určena studentkám/studentům všeobecného lékařství LF UP zapsaným do 6. ročníku.
Stáž probíhá v měsících říjen až květen.
Minimální délka stáže je 14 dní.
Studenti budou mít možnost zúčastnit se jarního semináře v Sanatoriu EDEL pro studenty letních praxí (předmět C), účast na tomto kurzu NENÍ povinná.

Akademické uznání a finanční ohodnocení

LF UP uznává stáž v Sanatoriu Edel jako předmět typu A (Povinná praxe ve vybraných lékařských oborech PLE/VC052).
Při délce trvání 14 dní je stážistovi poskytnuto ubytování a strava Sanatoriem EDEL. Při délce trvání 1 měsíc stážista navíc obdrží stipendium ve výši 10 000 Kč.

Jak postupovat v případě zájmu?

Vyplněnou přihlášku a strukturovaný životopis (1x A4) odeslat na e-mail: alexandra.plevacova@speleoterapie.cz
Minimálně 1 měsíc před požadovaným termínem stáže.

Jak se provádí výběr kandidátů?

Stážisté, kteří doloží všechny požadované dokumenty jsou přijati při volné kapacitě zvoleného  termínu (max. 2. stážisté v 1 měsíci) a jsou informování emailem. Při kolizi termínu bude stážistovi nabídnut jiný volný termín dle individuální domluvy se sanatoriem

Povinnosti stážisty

Studenti dále postupují dle platného sylabu předmětu PLE/VC052, viz web UPO.

Po dobu stáže vyplňují stážový list (viz www.lf.upol.cz, Úřední deska, Formuláře ke stažení), který na závěrečném semináři (LF UP ) předloží ke kontrole.

Na závěrečný seminář si připraví z pobytu ve zdravotnickém zařízení krátkou kazuistiku (5 slide ve formě PowerPoint).

Dokumenty ke stažení
přihlašovací formulář (po stažení jej lze vyplnit elektronicky a následně podepsaný neskenovat a zaslat na uvedený mail)