Informace o Sanatoriu EDEL

Dětská léčebna

SANATORIUM EDEL s.r.o. je soukromou dětskou léčebnou respiračních nemocí se speleoterapií. Naleznete nás ve Zlatých Horách, na severním okraji podhůří Jeseníků, v nadmořské výšce 410 m n. m. Specializujeme se na léčbu opakovaných a chronických nemocí dýchacího ústrojí a léčíme děti ve věku od 2 do 18-ti let.

Historie léčebny sahá až do druhé poloviny 19. století. Dr. Karl Anjel zde v roce 1882 vybudoval vodoléčebné lázně, v nichž v roce 1887 pobýval i hudební skladatel Leoš Janáček. V roce 1889 lázně převzal Dr. Ludwig Schweinburg, který je přejmenoval na Schweinburgovo lesní sanatorium. Díky vysoce modernímu vybavení a krásnému lesnatému okolí se stalo velmi vyhledávaným hlavně pacienty s nemocemi dýchacích cest a neurologickými potížemi. Bezpochyby nejvýznamnějším pacientem sanatoria byl Franz Kafka, který zde pobýval v letech 1905 - 1906.

Od té doby však prošla léčebna mnoha změnami. V roce 1939 přešla pod správu německé branné moci, po skončení II. sv. války byla předána do správy Ministerstva zdravotnictví, které ji přestavělo na Státní dětskou ozdravovnu. Ta byla určena především dětem z rodin postižených válkou a tuberkulózou a dětem podvyživeným. V roce 1993 byl změněn statut na Dětskou léčebnu respiračních nemocí, od roku 1996 je léčebna nestátním zdravotnickým zařízením a dnes nese název SANATORIUM EDEL s.r.o.

Současná kapacita je 96 lůžek pro dětské pacienty a 33 lůžek pro jejich doprovod. Léčbu opíráme především o klimatoterapii, speleoterapii, inhalace, rehabilitační cvičení, otužování, režimová opatření a kvalitní stravování.

Park a okolí

V bezprostřední blízkosti dětské léčebny se nachází rozlehlý lesní park, který se nám daří neustále revitalizovat, modernizovat a zpřístupňovat všem věkovým kategoriím. Věříme, že si ho oblíbíte i Vy.

Park vybízí k mnoha aktivitám nejen děti, ale i dospělé. Na své si přijde opravdu každý. Nachází se zde moderní dětské prolézačky a sportovní prvky sloužící k rozvoji dětské pohyblivosti, fitness stezka s venkovními posilovacími trenažery, stezka pro bosou chůzi. V teplejších měsících se můžete osvěžit a občerstvit ve venkovním altánu a opéci si špekáčky u ohně. Cyklistům a bruslařům pak slouží nově vybudovaná asfaltová stezka parkem.

Park přiléhá k venkovnímu relaxačnímu areálu, kde se nachází venkovní bazén, vířivka a infrasauna.

Během celého roku se toto místo stává dějištěm nejen venkovních aktivit našich pacientů, ale i akcí pro širokou veřejnost. Park je volně přístupný.

Věříme, že se Vám u nás bude líbit a léčebný pobyt bude přínosem nejen pro Vaše dítě, ale i pro Vás.

Jsme připraveni pro to udělat maximum.

Životní prostředí a meteosituace

V bezprostřední blízkosti dětské léčebny měříme aktuální stav životního prostředí a aktuální klimatické a meteorologické podmínky. Data jsou denně vyhodnocována a sdílíme je se Zdravotním ústavem v Ostravě.

 

Nabízíme

1

Léčebné pobyty pro děti.

Na základě návrhu dětského nebo odborného lékaře jsou přijímáni pacienti všech zdravotních pojišťoven ve věku od 2 do 18 let. Doba pobytu dětí se pohybuje v průměru okolo 5-ti týdnů, délku léčby určuje na základě zdravotního stavu a diagnózy ředitel léčebny.
Léčebný pobyt je hrazen zdravotní pojišťovnou. O děti pečuje po dobu 24 hodin pedagogický a zdravotnický personál. Na skladbu jídelníčku a případné dietní potřeby dohlíží nutriční asistentka.

Termíny léčebných pobytů pacientů jsou s rodiči zpravidla domluveny na základě rezervace. Rezervace se provádí telefonicky nebo e-mailem min. 6 měsíců před termínem nástupu. Rodiče si mohou rezervovat nástupní termín, respektive měsíc nástupu. Nelze však rezervovat konkrétní datum. Léčebna není z provozních i organizačních důvodů schopna vědět konkrétní den nástupu dříve než 3 - 4 týdny před dnem nástupu. Rezervace na konkrétní měsíc nástupu není zpoplatněna, ale stvrzuje se uhrazením zálohy, jež je vyúčtována na konci pobytu. U dětí bez doprovodu je vrácena v den nástupu. Záloha propadá v případě, že pacient na pobyt nenastoupí, případně je-li pobyt zrušen ze strany rodičů ve lhůtě kratší než 21 dní. Byl-li pacientovi vystaven návrh bez předchozí rezervace, vždy doporučujeme kontaktovat přijímací kancelář a informovat se o volných kapacitách a možném termínu nástupu.

2

Zabezpečení předškolní výchovy a školní výuky.

Předškolní děti navštěvují Mateřskou školu při Dětské léčebně a školní děti Základní školu při Dětské léčebně, přičemž výuka probíhá podle ŠVP kmenových škol. Léčebné procedury (vyjma speleoterapie), výuka, ubytování a stravování jsou poskytovány v uzavřeném komplexu vzájemně propojených budov. Pacienti bez doprovodu rodičů jsou ubytováni ve 2 až 4 lůžkových pokojích se společným sociálním zařízením.

3

Léčebné pobyty pro děti s doprovodem rodičů.

U dětí v předškolním věku (od 2 do 6 let) jsou upřednostňovány pobyty s jedním z rodičů. Společný pobyt slouží především k zaškolení a nácviku ošetřovatelských a rehabilitačních technik. Pobyt s doprovodem hradí všechny zdravotní pojišťovny. Rodič s dítětem je ubytován v samostatném pokoji s vlastním sociálním vybavením a TV, v dvoupokojovém apartmánu nebo v bezdoplatkovém pokoji se společným sociálním zařízením. Délka pobytu je určena po přijetí pacienta v závislosti na jeho zdravotním stavu.

4

Naši partneři