O speleoterapii

Speleoterapie je soubor léčebných metod, jejichž základem je využívání příznivého vlivu mikroklimatu podzemního prostředí na lidský organismus. Podzemním prostředím zpravidla rozumíme buď krasové jeskyně, případně opuštěná a zrekonstruovaná důlní díla, která musí splňovat přísné hygienické a fyzikální podmínky.

SANATORIUM EDEL s.r.o. zahájilo provoz speleoterapie v roce 1995, a to ve zrekonstruovaném podzemním díle, které je od léčebny vzdáleno 7 km. Speleoterapie se tak stala nedílnou součástí léčebného provozu a pobytu ve Zlatých Horách. Její provoz se nachází 620 m n.m. a využívá 1600 m podzemních chodeb s maximální hloubkou 93 m pod zemským povrchem. Celoroční teplota je 7 - 8°C.

Jedná se o významnou léčebnou metodu s dlouhou historií, kdy je využíváno vlivu mikroklimatu podzemí na lidský organismus. Mikroklima podzemního prostředí je tvořeno aerosolem a v našich podmínkách mezi jeho pozitivní vlastnosti patří:

  • celoroční stabilita sledovaných hodnot,
  • velká kapacita podzemních prostor,
  • stálá teplota 7-8°C,
  • stálá vlhkost vzduchu 97-98%,
  • zajištění přirozené výměny vzduchu,
  • prostředí bez mikrobů, alergenů, prašných částí a mykotických spor,
  • vysoký obsah negativních iontů, nepřítomnost ozonu a iontů těžkých kovů, nízké
    koncentrace CO2, nízké hodnoty radiace.

Prostory speleoterapie jsou upraveny pro pobyt dětí, a tak zde mohou využít malou tělocvičnu s hřištěm pro volejbal, basketbal, hry stolního tenisu aj. Samozřejmostí je hygienické zázemí, zázemí pro odpočinek a svačinu.

Úspěšnost vlivu speleoterapie je vysoká. U 90ti% pacientů dochází ke snížení nemocnosti a užívání léků. Vliv speleoterapie je odhadován na 9 měsíců po ukončené kúře. Negativní vliv speleoterapie nebyl prokázán. Kontraindikací by mohla být klaustrofobie.

Informace pro veřejnost

1

Cena vstupného je 100 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti, délka prohlídky je cca 60 min.

2

Prohlídky speleoterapie pro veřejnost jsou možné po domluvě pro skupiny min. 20 osob. Pro objednání využijte prosím kontaktů naší společnosti, nebo mob. 724 122 810. Doporučujeme vzít si na prohlídku teplejší oblečení a vhodnou obuv. Teplota v prostorách speleoterapie je 7-8ºC a vlhkost 98%.

3

Poloha speleoterapie je vyznačena na této mapě. Těšíme se na Vaši návštěvu