Proč si
vybrat Zlaté Hory?

Během léčebného pobytu klademe důraz na to, aby děti trávily co nejvíce času na čerstvém vzduchu, v přírodě. Dětem se věnují vychovatelky a zdravotní a rehabilitační sestry. Mimo to, okolí Zlatých Hor skýtá mnohá zajímavá místa jako stvořená pro výlety. Dětem organizujeme také pravidelné diskotéky, karnevaly, divadelní představení a pod.

Poznejte blahodárné
účinky speleoterapie

Speleoterapie je soubor léčebných metod, jejichž základem je využívání mikroklimatu podzemního prostředí. Tím zpravidla bývají krasové jeskyně, případně jiné podzemní prostory splňující přísné podmínky. Speleoterapie se tak stala nedílnou součástí léčebného provozu a pobytu ve Zlatých Horách. Její provoz se nachází 620 m n.m. a využívá 1600 m podzemních chodeb s maximální hloubkou 93 m pod zemským povrchem. Celoroční teplota je 7 - 8°C.

Další služby Sanatoria
EDEL

Návštěvám našich pacientů nabízíme možnost ubytování v naší turistické ubytovně. Díky čistému životnímu prostředí je naše lokalita vhodná k pořádání škol v přírodě. K relaxaci našich klientů a jejich nejbližších, ale i ostatním slouží v areálu léčebny vířivka a infrasauna, v létě venkovní bazén. V nově vybudovaném, moderně vybaveném prostoru rehabilitace poskytujeme rehabilitační a fyzioterapeutické výkony. Pro načerpání sil a zmírnění zdravotních problémů nabízíme širokou nabídku relaxačních masáží.

Letní klinická stáž

v Sanatoriu Edel ve Zlatých Horách 2024

Garanti programu: Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; Ing. A. Plevačová, MBA; MUDr. Vladimír Svozil

Cíl stáže, komu je určena a délka trvání stáže

Hlavním cílem stáže je získání klinických zkušeností v péči o dětské pacienty s respiračními onemocněními.

Stáž je určena studentkám/studentům všeobecného lékařství LF UP s ukončeným
3. ročníkem. Stáž probíhá v měsících červen až září. Minimální délka trvání stáže je jeden měsíc.

Při výběru budou upřednostněni zájemci se zájmem o delší trvání stáže.

Akademické uznání a finanční ohodnocení

LF UP uznává stáž v Sanatoriu Edel jako předmět typu C (Lékařská praxe 2 DLF/VC012 ) a hodnotí kredity na základě délky trvání stáže a po doložení všech povinných podkladů.
Stážista během svého působení v Sanatoriu Edel obdrží stipendium ve výši 10 000 Kč na měsíc, ubytování a jídlo uhradí Sanatorium Edel.

Jak postupovat v případě zájmu?

Společně s vyplněnou přihláškou je třeba předložit následující písemné materiály.

Povinné:

  • motivační dopis: 1x A4
  • strukturovaný životopis: 1x A4

Nepovinné:

  • přehled publikací v odborných časopisech
  • ověřený přehled relevantních mimostudijních aktivit
    (např. SVOČ, činnost ve studentských spolcích nebo charitativní činnost)
  • mezinárodně uznávaný jazykový certifikát

Podepsané požadované materiály zašle žadatel na e-mail: alexandra.plevacova@speleoterapie.cz ve formátu pdf  do 31.3.2024.

Zájemci s pozdě, neúplně či chybně odevzdanými přihlašovacími materiály budou vyřazeni.

Jak se provádí výběr kandidátů?

Stážisté budou vybrání na základě posouzení dodaných písemných materiálů výběrovou komisí složenou z garantů stáže:

MUDr. V. Svozil; Prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D. ; Ing. A. Plevačová, MBA.

Postupující uchazeči budou vyrozuměni 15.4.2024.

Při posuzování předložených materialů se hodnotí:

  • motivace kandidáta
  • případná výzkumná činnost a mimostudijní aktivity
  • jazyková vybavenost

Dokumenty ke stažení
přihlašovací formulář (po stažení jej lze vyplnit elektronicky a následně podepsaný naskenovat a zaslat na uvedený mail).

Další informace pro zájemce o stáž ZDE.

Kontaktní E-mail

alexandra.plevacova@speleoterapie.cz