Letní klinická stáž

Letní klinická stáž

v Sanatoriu Edel ve Zlatých Horách 2020

Garanti programu: Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; Ing. A. Plevačová, MBA; MUDr. Vladimír Svozil
Tutoři programu: MUDr. V. Mohylová; MUDr. J. Pavličíková; MUDr. M. Račanský; MUDr. V. Mach

Cíl stáže, komu je určena a délka trvání stáže

Hlavním cílem stáže je získání klinických zkušeností v péči o dětské pacienty s respiračními onemocněními.

Stáž je určena studentkám/studentům všeobecného lékařství LF UP s ukončeným
3. ročníkem. Stáž probíhá v měsících červen až září. Stážím předchází povinný přípravný víkend v termínu 15.-17.5.2020 v Sanatoriu Edel ve Zlatých Horách. Minimální délka trvání stáže je jeden měsíc.

Při výběru budou upřednostněni zájemci se zájmem o delší trvání stáže.

Akademické uznání a finanční ohodnocení

LF UP uznává stáž v Sanatoriu Edel jako předmět typu C (Lékařská praxe 2 DLF/VC012 ) a hodnotí kredity na základě délky trvání stáže a po doložení všech povinných podkladů.
Stážista během svého působení v Sanatoriu Edel obdrží stipendium ve výši 10 000 Kč na měsíc, ubytování a jídlo uhradí Sanatorium Edel.

Jak postupovat v případě zájmu?

Společně s vyplněnou přihláškou je třeba předložit následující písemné materiály.

Povinné:

  • motivační dopis: 1x A4
  • strukturovaný životopis: 1x A4

Nepovinné:

  • přehled publikací v odborných časopisech
  • ověřený přehled relevantních mimostudijních aktivit
    (např. SVOČ, činnost ve studentských spolcích nebo charitativní činnost)
  • mezinárodně uznávaný jazykový certifikát

Podepsané požadované materiály zašle žadatel na e-mail: staz.edel@gmail.com ve formátu pdf  do 31.3.2020 do 20:00.

Zájemci s pozdě, neúplně či chybně odevzdanými přihlašovacími materiály budou vyřazeni.

Jak se provádí výběr kandidátů?

Stážisté budou vybrání na základě posouzení dodaných písemných materiálů výběrovou komisí složenou z:

MUDr. V. Svozil; Prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D. ; Ing. A. Plevačová, MBA.

Postupující uchazeči budou vyrozuměni 15.4.2020 a pozváni na povinný přípravný víkend v termínu od 15.-17.5.2020 v Sanatoriu Edel ve Zlatých Horách.

Při posuzování předložených materialů se hodnotí:

  • motivace kandidáta
  • případná výzkumná činnost a mimostudijní aktivity
  • jazyková vybavenost

Dokumenty ke stažení
přihlašovací formulář (po stažení jej lze vyplnit elektronicky a následně podepsaný naskenovat a zaslat na uvedený mail).

Kontaktní E-mail

staz.edel@gmail.com