Sanatorium EDEL – fotogalerie

SANATORIUM EDEL s.r.o. je soukromou dětskou léčebnou respiračních nemocí se speleoterapií. Naleznete nás ve Zlatých Horách, na severním okraji podhůří Jeseníků, v nadmořské výšce 410m n. m. Specializujeme se na léčbu opakovaných a chronických nemocí dýchacího ústrojí a léčíme děti ve věku od 2 do 18ti let.

Historie léčebny sahá až do druhé poloviny 19. století, kdy bylo MUDr. Anjelem založeno Schweinburgovo lesní sanatorium. Díky vysoce modernímu vybavení a krásnému lesnatému okolí se stalo velmi vyhledávaným hlavně pacienty s nemocemi dýchacích cest a neurologickými potížemi. Pacienty tehdejšího sanatoria byl například spisovatel Franz Kafka, či hudební skladatel Leoš Janáček, bylo využíváno velkým množstvím lékařů a jejich rodin k léčebným pobytům a odpočinku.

Od té doby ale prošla léčebna mnoha změnami. V roce 1939 přešla pod správu německé branné moci, po skončení II. sv. války byla předána do správy Ministerstva zdravotnictví, které ji přestavělo na Státní dětskou ozdravovnu. Ta byla určena především dětem z rodin postižených válkou a tuberkulózou a dětem podvyživeným. V roce 1993 byl změněn statut na Dětskou léčebnu respiračních nemocí, od roku 1996 je léčebna nestátním zdravotnickým zařízením a dnes nese název SANATORIUM EDEL s.r.o.

Současná kapacita je 96 lůžek pro dětské pacienty a 33 lůžek pro jejich doprovod. Léčbu opíráme především o klimatoterapii, speleoterapii, inhalace, rehabilitační cvičení, otužování, režimová opatření a kvalitní stravování.

Comments are closed.