about-1

Zlatohorský nadační fond

Klub pevného zdraví

Nabízíme

1

Léčebné pobyty pro děti.
Na základě návrhu dětského nebo odborného lékaře jsou přijímáni pacienti všech zdravotních pojišťoven ve věku od 2 do 18 let. Doba pobytu dětí se pohybuje v průměru okolo 5-ti týdnů, délku léčby určuje na základě zdravotního stavu a diagnózy ředitel léčebny.
Léčebný pobyt je hrazen zdravotní pojišťovnou. O děti pečuje po dobu 24 hodin pedagogický a zdravotnický personál. Na skladbu jídelníčku a případné dietní potřeby dohlíží nutriční asistentka.

2

Zabezpečení předškolní výchovy a školní výuky.
Předškolní děti navštěvují Mateřskou školu při Dětské léčebně a školní děti Základní školu při Dětské léčebně, přičemž výuka probíhá ve zkráceném rozsahu. Léčebné procedury (vyjma speleoterapie), výuka, ubytování a stravování jsou poskytovány v uzavřeném komplexu vzájemně propojených budov. Pacienti bez doprovodu rodičů jsou ubytováni ve 2 až 4 lůžkových pokojích se společným sociálním zařízení.

3

Léčebné pobyty pro děti s doprovodem rodičů.
U dětí v předškolním věku (od 2 do 6 let) jsou upřednostňovány pobyty s jedním z rodičů. Společný pobyt slouží především k zaškolení a nácviku ošetřovatelských a rehabilitačních technik. Pobyt s doprovodem hradí všechny zdravotní pojišťovny. Rodič s dítětem je ubytován v samostatném pokoji s vlastním sociálním vybavením a TV. Termíny léčebných pobytů jsou individuální u každého jednotlivého pacienta dle pořadí, v jakém přichází potvrzené návrhy ze zdravotních pojišťoven. Délka pobytu je určena po přijetí pacienta v závislosti na jeho zdravotním stavu.

4

Naši partneři