Dětská léčebna

SANATORIUM EDEL s.r.o. je soukromou dětskou léčebnou respiračních nemocí se speleoterapií. Naleznete nás ve Zlatých Horách, na severním okraji podhůří Jeseníků, v nadmořské výšce 410m n. m. Specializujeme se na léčbu opakovaných a chronických nemocí dýchacího ústrojí a léčíme děti ve věku od 2 do 18ti let.

Historie léčebny sahá až do druhé poloviny 19. století, kdy bylo MUDr. Anjelem založeno Sweinburgovo lesní sanatorium. Díky vysoce modernímu vybavení a krásnému lesnatému okolí se stalo velmi vyhledávaným hlavně pacienty s nemocemi dýchacích cest a neurologickými potížemi. Pacienty tehdejšího sanatoria byl například spisovatel Franz Kafka, či hudební skladatel Leoš Janáček.

Od té doby ale prošla léčebna mnoha změnami. V roce 1939 přešla pod správu německé branné moci, po skončení II. sv. války byla předána do správy Ministerstva zdravotnictví, které ji přestavělo a vybudovalo Státní dětskou ozdravovnu. Ta byla určena především dětem z rodin postižených válkou, nemocným tuberkulózou a dětem podvyživeným. V roce 1993 byl změněn statut na Dětskou léčebnu respiračních nemocí, od roku 1996 je léčebna nestátním zdravotnickým zařízením a dnes nese název SANATORIUM EDEL s.r.o.

Současná kapacita je 96 lůžek pro dětské pacienty a 33 lůžek pro jejich doprovod. Léčbu opíráme především o klimatoterapii, speleoterapii, inhalace, rehabilitační cvičení a otužování.

Comments are closed.