Základní a mateřská škola při dětské léčebně

Mateřská škola 

 • Do mateřské školy jsou přijímáme děti předškolního věku bez doprovodu rodičů, ale i děti od pěti  let s doprovodem.
 • Učitelky MŠ pracují s dětmi podle ŠVP s názvem „Království skřítka Zlatohoráčka.“
 • Součástí činností je pobyt v přírodě a na speleoterapii.
 • Aktivity směřují k rozumovému i manuálnímu rozvoji dětí i přípravě předškolních dětí pro vstup do ZŠ.
 • Materiální vybavenost školy je na výborné úrovni jak pro práci ve třídě, tak i na speleoterapii.

Základní škola

 • Je plnohodnotně fungující a vybavené zařízení pro výuku žáků základní školy, víceletého gymnázia,  ale i  studentů a učňů středního školství.
 • Vyučování probíhá podle ŠVP  kmenových škol ( respektujeme jejich plány i individuální plány).
 • Ve třídách je menší počet žáků, a to dává prostor  pro individuální přístup  k dětem.
 • Respektujeme individuální zvláštnosti a diagnostikované poruchy učení a chování (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, ADHD apod.)
 • Výrazně nadané děti mají možnost pracovat podle svých schopností.
 • Škola má výborné materiální vybavení  (PC, IT, didaktické pomůcky).

Kontakt: Mgr. Jaroslava Patáková, ředitelka školy,  tel.: 584 425 239, mob.: 601 593 549,

email : zs1@speleoterapie.cz

Comments are closed.